Maejo-Phrae Photo Gallery
HOME :: MJUTV :: คู่มือการใช้งานระบบ
รอบรั้วมหาวิทยาลัย ฉับไวข่าวประชาสัมพันธ์

บุคลากรมหาวิทยาลัยร่วมกิจกรรมจิตอาสา : 12/6/2023 

มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ ในหลวง รัชกาลที่ ๙ “วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ” ๕ ธันวาคม ๒๕๖๖ : 12/6/2023 

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานสมาพันธ์ อบจ.17 จังหวัดภาคเหนือ : 11/24/2023 

ม. แม่โจ้-แพร่ฯ ร่วมกับ บริษัท สยามคูโบต้าคอร์เปอเรชั่นจำกัด และบริษัท คูโบต้าแท็กแพร่ จังหวัดแพร่ จัดอบรมหลักสูตรเปลี่ยนวิชาเป็นอาชีพการทำนา : 11/22/2023 

อบจ.แพร่ สนับสนุนโครงการก่อสร้างฝายแกนดินซีเมนต์ กั้นอ่างเก็บน้ำภายในมหาวิทยาลัย-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ : 11/22/2023 

ผู้สมัครหมายเลข 2 แสดงวิสัยทัศน์ เข้ารับเลือกตั้งนายกสมาคมศิษยเก่าแม่โจ้ : 11/17/2023 

บันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ : 11/6/2023 

แม่โจ้-แพร่ฯ ร่วมงานประเพณีกิ๋นสลากหลวงเมืองแพร่ ประจำปี พ.ศ. 2566 : 11/6/2023 

วันวิภาต บุญศรี วังซ้าย วันที่ 30 ตุลาคม 2566 : 10/30/2023 

“มองหลัง แลหน้า สู้วิกฤติโลกเดือด สู่การจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน” : 10/28/2023 

โครงการประชุมเสวนาเชิงปฏิบัติการ "การทบทวนและจัดทำแผนปฏิบัติการ " ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 และโครงการการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน : 10/26/2023 

มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ น้อมรำลึกเนื่องในวันปิยมหาราช : 10/23/2023 

วันนวมินทรมหาราช : 10/13/2023 

จิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันนวมินทรมหาราช : 10/13/2023 

ม.แม่โจ้-แพร่ฯ ซ้อมแผน “เหตุฉุกเฉินเพื่อป้องกันและระงับเหตุอัคคีภัยและแผ่นดินไหว” และ "เหตุกราดยิง (Active Shooter)” : 10/12/2023 

กิจกรรม 5 ส. (Big Cleaning Day) : 10/5/2023 

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา ร่วมกับทางหน่วยทะเบียนอำเภอร้องกวาง ให้บริการติดตั้งแอปพิเคชั่น ThaiD : 10/4/2023 

ม.แม่โจ้-แพร่ฯ จัดโครงการ "การน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเสริมทักษะความเป็นคนดี" : 9/14/2023 

พัฒนาสมรรถนะภาษาอังกฤษ สำหรับบุคลากร มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ประจำปี 2566 : 9/7/2023 

อบรมเชิงปฏิบัติการ "การแปรรูปผลิตภัณฑ์เบเกอรี่" (การทำคุกกี้เนยสด และบราวนี่กรอบ) : 9/7/2023 

บันทึกความเข้าใจร่วมมือด้านวิชาการ : 8/31/2023 

พิธีเปิดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี2566 ส่วนภูมิภาคจังหวัดแพร่ : 8/24/2023 

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566 : 8/17/2023 

กิจกรรมการสรุปผลการดำเนินงานของวิทยากรตัวคูณ : 8/16/2023 

กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณกุศล "กิจกรรมปลูกข้าววันแม่" : 8/12/2023 

พิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง : 8/12/2023 

พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล วันแม่แห่งชาติ : 8/12/2023 

กิจกรรมส่งเสริมออกกำลังกายและกีฬามวลชน (ร่วมเต้นแอโรบิค) : 8/9/2023 

แม่โจ้-แพร่ ร่วมใจถวายเทียนเข้าพรรษา 2566 : 8/9/2023 

พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว : 8/3/2023 

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 : 7/28/2023 

ม.แม่โจ้-แพร่ฯ ร่วมงานแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2566 : 7/27/2023 

วันภาษาไทยแห่งชาติประจำปี 2566 : 7/27/2023 

ม.แม่โจ้-แพร่ฯ จัดงานพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการทางการเกษตรด้วยนวัตกรรม Kubota Smart Farming : 7/26/2023 

มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ จัดงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 และนานาชาติ ครั้งที่ 1 : 7/21/2023 

ทำบุญหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ : 7/19/2023 

จัดทำแผนปฏิบัติการปรับปรุงหลักสูตร พ.ศ. 2567 และแนวปฏิบัติการตรวจสอบหลักสูตรเพื่อรับรองมาตรฐาน : 7/14/2023 

ต้อนรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2566 อินทนิล ช่อที่ 88 สู่บ้านหลังที่ 2 ม.แม่โจ้-แพร่ฯ : 6/26/2023 

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2566 มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ : 6/26/2023 

พิธีบวงสรวงพระพิรุณทรงนาค : 6/7/2023 

ไม่มีพระช่วงฯ...ไม่มีแม่โจ้” : 6/7/2023 

ม.แม่โจ้-แพร่ฯ ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล : 6/3/2023 

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2566 : 6/3/2023 

คณะกรรมการสภาพนักงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พบปะบุคลากร : 5/22/2023 

U2T for BCG บทเรียนจากอดีต..สู่ความต่อเนื่องยั่งยืน : 5/8/2023 

ร่วมทำกิจกรรม 5 ส. (Big Cleaning Day) บริเวณอาคารเทพ พงษ์พานิช : 4/28/2023 

โครงการพัฒนางานมุ่งสู่การทำงานเป็นทีมฯ : 4/28/2023 

สานสัมพันธ์ "ดำหัว" ลูกแม่โจ้อาวุโส จังหวัดแพร่ : 4/27/2023 
 

1| 2| 3|

บุคลากรท่านใดต้องการเผยแพร่รูปภาพกิจกรรมติดต่อได้ที่ งานประสัมพันธ์ โทร 6015