Maejo-Phrae Photo Gallery
HOME :: MJUTV :: คู่มือการใช้งานระบบ
รอบรั้วมหาวิทยาลัย ฉับไวข่าวประชาสัมพันธ์

บุคลากรร่วมกันทำกิจกรรม Big Cleaning Day : 9/15/2021 

นักศึกษาแม่โจ้-แพร่ ร่วมฉีดวัคซีนจำนวน. 169 คน : 9/9/2021 

การแข่งขัน Startup Maejo-Phrae 2021 : 9/8/2021 

การถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะขยายเชื้อป่าไมคอร์ไรซา : 9/2/2021 

โครงการเสริมสร้างสมรรถนะการปฏิบัติงานการเงินการคลังภาครัฐ ประจำปี พ.ศ.2564 : 8/25/2021 

งานกีฬา. ม.แม่โจ้-แพร่ฯ ร่วมกับ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดแพร่ จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการกีฬาและนันทนาการจังหวัดแพร่ ประจำปี 2564 กิจกรรมอบรมกีฬาเปตองขั้นพื้นฐาน : 8/25/2021 

แม่โจ้-แพร่ฯ จัดประชุม อว.ส่วนหน้า พร้อมขับเคลื่อนพื้นที่แพร่ : 8/20/2021 

พิธีเปิดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แม่โจ้-แพร่ฯ 2564 : 8/19/2021 

บุคลากรร่วมกันทำกิจกรรม Big Cleaning Day : 8/17/2021 

ทำบุญหอพักนักศึกษา (บ้านหลังที่ 2) : 8/15/2021 

อบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ Startup" : 8/15/2021 

ทำบุญสนามกีฬาทรงวุฒิ เพ็ชรประดับ และพิธีเจิมป้ายสโมสรฟุตบอลร้องกวางซิตี้ : 7/25/2021 

พัฒนากระบวนการผลิตย้อมห้อมให้มีคุณภาพ : 7/23/2021 

เวทีเสวนาแนวทางการสร้างเครือข่ายวิชาการและวิจัยระดับนานาชาติ : 7/23/2021 

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2564 : 7/21/2021 

แม่โจ้-แพร่ ร่วมใจแห่เทียนเข้าพรรษา 64 : 7/21/2021 

การยางแห่งประเทศไทยมอบทุนการศึกษา 400,000 บาท : 7/16/2021 

ข้าราชการตำรวจ ภ.จว.แพร่ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ฯ ดำนาเพาะปลูกข้าว ทำความสะอาด และปรับภูมิทัศน์ : 7/15/2021 

โครงการพัฒนางานมุ่งสู่การทำงานเป็นทีมของสายสนับสนุน ครั้งที่ 2 : 7/13/2021 

กิจกรรมBig​ Cleaning Day​ ณ บริเวณถนนทางแยกเข้า ตำบลแม่ทราย ถึง หน้ามหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ : 7/12/2021 

SWAB ตรวจหาเชื้อให้เฉพาะนักศึกษาทุกชั้นปีที่ยังไม่ได้ตรวจหาเชื้อในรอบแรก : 7/8/2021 

คณบดีมหาวิทยาลัยนำทีมคณาจาร์ เจ้าหน้าที่ เข้ารับการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคเชื้อไวรัสโคโรน่า (Coronaviruses) : 7/7/2021 

ต้อนรับน้องใหม่สู่บ้านหลังที่ 2 : 7/3/2021 

แม่โจ้-แพร่ฯ ได้รับผลคะแนนระดับ 3 จากการประเมิน ปี 63 : 6/29/2021 

กิจกรรม Big Cleaning Day บริเวณห้องเรียน : 6/24/2021 

แม่โจ้-แพร่ฯ ตรวจหาเชื้อ (Swab) ด้วยวิธี RT-PCR : 6/23/2021 

ประชาสัมพันธ์การจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติที่แม่โจ้-แพร่ฯ : 6/22/2021 

เสวนาสรุปบทเรียนการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสู่ตำบล ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 : 6/17/2021 

ผบช.ภ.5 ตรวจเยี่ยม โครงการตำรวจพันธุ์ดี จังหวัดแพร่ : 6/16/2021 

แม่โจ้-แพร่ฯ เปิดศูนย์กักกันผู้เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง (Local Quarantine) ประจำอำเภอร้องกวาง : 6/12/2021 

กิจกรรม Big Cleaning Day ณ หอพักนักศึกษา เพื่อรองรับการรายตัวเข้าหอพัก : 6/10/2021 

ทีมงาน MJU2T ตำบลแม่หล่าย : 6/9/2021 

U2T ตำบลบ้านถิ่น อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ : 6/9/2021 

การเสวนาสรุปบทเรียนการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสู่ตำบลตามตัวชี้วัด : 5/28/2021 

ม.แม่โจ้-แพร่ฯ ปลูกต้นไม้ ลดโลกร้อน : 5/25/2021 

กิจกรรม Big Cleaning Day ให้พื้นที่แม่โจ้-แพร่ฯ ปลอดภัย : 5/19/2021 

แลกเปลี่ยนเรียนรู้การใช้งานระบบงานบุคคล (Online) ผ่าน MS Teams : 5/13/2021 

การประชุมหารือเพื่อหาแนวทางในการจัดกิจกรรมเสวนาสรุปบทเรียนการ : 4/22/2021 

สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำมหาวิทยาลัยเนื่องในประเพณีสงกรานต์ : 4/20/2021 

พิธีรดน้ำดำหัวผู้อาวุโส นายกสภามหาวิทยาลัย อธิการบดี และนายกสมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้ ประจำปี 2564 : 4/9/2021 

โครงการพัฒนาและเรียนรู้ทักษะใหม่ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับบุคลากร : 4/8/2021 

น้องนักเรียน ร.ร.วัดกาญจนาราม(ประชานุทิศ) ดูงาน : 4/7/2021 

ถวายราชสักการะ "พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช" : 4/7/2021 

Big Cleanig Day : 4/7/2021 

การเสวนาสรุปบทเรียนการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสู่ตำบลครั้งที่ 2 : 4/5/2021 

การประชุมวิชาการนักศึกษาปริญญาตรี ครั้งที่ 3 : 4/1/2021 

"วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า" : 3/31/2021 

การเลือกตั้งกรรมการสภาจากคณาจารย์ประจำและจากผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยที่มิใช่คณาจารย์ประจำ แทนที่ว่าง : 3/30/2021 
 

1| 2| 3| 4| 5| 6| 7| 8| 9| 10| 11| 12| 13| 14| 15| 16| 17| 18| 19| 20| 21| 22| 23| 24| 25| 26| 27| 28| 29| 30| 31| 32| 33| 34| 35| 36| 37| 38| 39| 40| 41| 42| 43| 44| 45| 46| 47| 48| 49| 50|

บุคลากรท่านใดต้องการเผยแพร่รูปภาพกิจกรรมติดต่อได้ที่ งานประสัมพันธ์ โทร 6015