MAEJO UNIVERSITY PHRAE CAMPUS

มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ

ทำด้วยจิต คิดมุ่งมั่น ฝันเป็นเลิศ เทิดยุติธรรม นำเกียรติภูมิ

  • : สุรศักดิ์ ชัยวิเศษ
  • : 9 สิงหาคม 2566

แม่โจ้-แพร่ ร่วมใจถวายเทียนเข้าพรรษา 2566

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2566 เวลา 13.00 น. ที่ผ่านมา งานพัฒนานักศึกษา ได้จัดกิจกรรมถวายเทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2566 นำโดย คณะศรัทธาผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ องค์การนักศึกษา และนักศึกษา นิมนต์พระจากวัดในเขตพื้นที่ อำเภอร้องกวาง มารับกิจนิมนต์ในกิจกรรมกิจกรรมดังกล่าว เพื่อประกอบพิธีถวายเทียนพรรษาและสังฆทานแด่พระภิกษุสงฆ์ รับฟังพระธรรมเทศนาและรับพรจากคณะสงฆ์ ณ ห้องประชุมพระมหาโพธิวงศาจารย์ อาคารพลังแม่โจ้สามัคคี

site map