นักศึกษา 58 ใช้
username : mjuรหัสนักศึกษา(เช่น mju5808111001)
password: วันเดือนปี(ค.ศ.)เกิด : ddmmyyyy (เช่น 01021997)

   
USERNAME @
PASSWORD
   
 
 
 
 

แนะนำให้ใช้กับ

** มีปัญหาการใช้งานระบบ ติดต่อ 054-648593 ต่อ 6093

สอบถามผ่าน facebook : www.facebook.com/its.mjuphrae

Loading. Please wait.