MAEJO UNIVERSITY PHRAE CAMPUS

มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ

ทำด้วยจิต คิดมุ่งมั่น ฝันเป็นเลิศ เทิดยุติธรรม นำเกียรติภูมิ

  • : สุรศักดิ์ ชัยวิเศษ
  • : 27 กรกฎาคม 2566

วันภาษาไทยแห่งชาติประจำปี 2566

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2566 ฝ่ายพัฒนานักศึกษา โดยการนำของท่าน ผศ.ดร.สุรพงษ์ ทองเรือง ผู้ช่วยคณบดี และทีมงานฝ่ายพัฒนานักศึกษา จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติประจำปี 2566 และการประกวดเล่านิทานพื้นบ้าน กับการอนุรักษ์วัฒนธรรมพื้นบ้านจังหวัดแพร่ ณ ห มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่เฉลิมพระเกียรติ

site map