MAEJO UNIVERSITY PHRAE CAMPUS

มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ

ทำด้วยจิต คิดมุ่งมั่น ฝันเป็นเลิศ เทิดยุติธรรม นำเกียรติภูมิ

  • : สุรศักดิ์ ชัยวิเศษ
  • : 7 มิถุนายน 2566

พิธีบวงสรวงพระพิรุณทรงนาค

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2556 เวลา 09.09 นาที “ผศ.ดร.ณัฐวุฒิ ดุษฎี” รองอธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย บุคลากร นักศึกษา และประธานชมรมศิษย์เก่าแม่โจ้ จังหวัดแพร่ ร่วมพิธีบวงสรวงพระพิรุณทรงนาค ที่เป็นสัณญาลักษณ์ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวเราแม่โจ้เคารพกราบไหว้กันมารุ่นสู่รุ่น ประดิษฐ์สถาน ณ วงเวียนใหญ่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ แม่งานโดย ฝ่ายพัฒนานักศึกษา

site map