MAEJO UNIVERSITY PHRAE CAMPUS

มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ

ทำด้วยจิต คิดมุ่งมั่น ฝันเป็นเลิศ เทิดยุติธรรม นำเกียรติภูมิ

  • : ศตพล กัลยา
  • : 11 เมษายน 2566

สรงน้ำพระพุทธรูปและสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำมหาวิทยาลัย

วันอังคารที่ 11 เมษายน 2566 เวลา 9.00 น. ผู้บริหาร และบุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ร่วมโครงการสืบสานประเพณีปีใหม่เมือง ประจำปี 2566 โดยจัดกิจกรรมสรงน้ำพระพุทธรูปและสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำมหาวิทยาลัย ได้แก่ ศาลเจ้าแม่นางเหลียว และศาลเจ้าพ่อขุนณงรักษ์ เพื่อความเป็นสิริมงคลในชีวิต และการทำงาน ตลอดไป

site map