MAEJO UNIVERSITY PHRAE CAMPUS

มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ

ทำด้วยจิต คิดมุ่งมั่น ฝันเป็นเลิศ เทิดยุติธรรม นำเกียรติภูมิ

  • : ศตพล กัลยา
  • : 6 สิงหาคม 2565

ทำบุญหอพักนักศึกษา ประจำปี 2565

วันเสาร์ที่ 6 สิงหาคม 2565 เวลา 9.00 น. ฝ่ายพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ได้จัดงานทำบุญหอพักนักศึกษา ประจำปี 2565 นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรพงษ์ ทองเรือง ผู้ช่วยคณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์ จำนวน 5 รูป เพื่อเสริมสร้างความเป็นสิริมงคลแก่นักศึกษาที่พักอาศัยอยู่ในหอพักนักศึกษา ณ หอพักพรพิรุณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ขอบคุณภาพจาก : องค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ

site map