MAEJO UNIVERSITY PHRAE CAMPUS

มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ

ทำด้วยจิต คิดมุ่งมั่น ฝันเป็นเลิศ เทิดยุติธรรม นำเกียรติภูมิ

  • : ศตพล กัลยา
  • : 24 ธันวาคม 2564

การแข่งขันกีฬาหน่วยงานอำเภอร้องกวาง ครั้งที่ 15 ประจำปี 2564

วันศุกร์ที่ 24 ธันวาคม 2564 เวลา 10.30 - 19.00 น. อาจารย์ ดร.ศุกรี อยู่สุข คณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ พร้อมด้วยผู้บริหาร และบุคลากร ได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาหน่วยงานอำเภอร้องกวาง ครั้งที่ 15 ประจำปี 2564 ในครั้งนี้ งานกีฬา มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ได้ดำเนินการสุ่มตรวจหาเชื้อโควิด-19 จำนวน 80 คน ด้วยชุดตรวจ ATK เพื่อความปลอดภัย และเป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโควิด-19 ซึ่งในการมีการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล เปตอง และฟุตบอล เวลา 15.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรพงษ์ ทองเรือง ผู้ช่วยคณบดีและคณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกล่าวรายงานการแข่งขัน โดยมี อาจารย์สุเมศวร์ พรหมมินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านร้องเข็ม(ร้องเข็มวิทยาคาร) เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายชนาธิป ศุภศิริ สมาชิกสภาจังหวัดแพร่ อำเภอร้องกวาง เขต 1 มาร่วมในงาน และในเวลาประมาณ 19.00 น. ได้มีพิธีปิดการแข่งขันกีฬาหน่วยงานอำเภอร้องกวาง ครั้งที่ 15 ประจำปี 2564 โดย นายกล้าณรงค์ พงศ์สิทธิคุณ นายอำเภอร้องกวาง ณ สนามกีฬาทรงวุฒิ เพ็ชรประดับ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ

site map