MAEJO UNIVERSITY PHRAE CAMPUS

มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ

ทำด้วยจิต คิดมุ่งมั่น ฝันเป็นเลิศ เทิดยุติธรรม นำเกียรติภูมิ

  • : ศตพล กัลยา
  • : 3 ธันวาคม 2564

จิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ ปลูกต้นทองอุไร ตัดแต่งกิ่งไม้ ส่งเสริมการท่องเที่ยว @ ถ้ำผานางคอย

วันศุกร์ที่ 3 ธันวาคม 2564 เวลา 10.00 น. อาจารย์ ดร.ศุกรี อยู่สุข คณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ พร้อมด้วยบุคลากร เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ ปลูกต้นทองอุไร ตัดแต่งกิ่งไม้ ส่งเสริมการท่องเที่ยว ตามนโยบาย "จังหวัดสะอาด" ตัวขี้วัดหลัก 12 เป้าหมาย ร่วมจังหวัดแพร่ ของอำเภอร้องกวาง โดยมี นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานในงานครั้งนี้ ซึ่งมีหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนในอำเภอร้องกวางเข้าร่วมในกิจกรรมครั้งนี้ ณ บริเวณถ้ำผานางคอย บ้านผาหมู หมู่ที่ 8 ตำบลร้องกวาง อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่

site map