MAEJO UNIVERSITY PHRAE CAMPUS

มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ

ทำด้วยจิต คิดมุ่งมั่น ฝันเป็นเลิศ เทิดยุติธรรม นำเกียรติภูมิ

  • : สุรศักดิ์ ชัยวิเศษ
  • : 5 พฤศจิกายน 2564

❤️บุคลากรแม่โจ้-แพร่ฯ เข้ารับการฉีดวัคซีนเข็มที่ 3 [วัคซีนโควิดแอสตราเซเนกา (AstraZeneca)]❤️

วันนี้ 5/11/64 เวลา 08.00 น. ถึง12.00 น. มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ได้รับการประสานงานจาก สสอ.ร้องกวาง โรงพยาบาลร้องกวาง ให้บุคลากรที่ได้รับวัคซีนซิโนแวค เข็มที่ 1 และ 2 ให้เข้าการซีดวัคซีนเข็มที่ 3[วัคซีนโควิดแอสตราเซเนกา (AstraZeneca)] เพื่อกระตุ้นภูมิคุ้มกัน ให้กับบุคลากรางการศึกษา ประสานงานโดย ว่าที่ร้อยโทพีระสันต์ กระต่ายทอง นักวิชาการศึกษา วัคซีนแอสตราเซเนก้ามีประสิทธิภาพในการป้องกันโควิดอยู่ในเกณฑ์ดีหลังจากรับครบ 2 เข็มแล้ว แต่อาจมีผลข้างเคียงตามมาได้ 1-3 วัน นอกจากนี้แม้จะได้รับวัคซีนครบโดสแล้ว แต่อาจไม่สามารถป้องกันการติดเชื้อโควิดได้ 100% ดังนั้น ควรใส่ใจกับการสวมหน้ากาก ล้างมือ และลดการสัมผัสตามมาตรการที่ภาครัฐแนะนำ หากไปพื้นที่เสี่ยงมาควรเข้ารับการตรวจโควิด-19 โดย; งานสื่อสารองค์กร ม.แม่โจ้-แพร่ฯ

site map