MAEJO UNIVERSITY PHRAE CAMPUS

มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ

ทำด้วยจิต คิดมุ่งมั่น ฝันเป็นเลิศ เทิดยุติธรรม นำเกียรติภูมิ

สายหมอกยามเช้า ฤดูหนาวมาถึงแล้ว

ภาพบรรยากาศ สายหมอก ยามเช้า ช่วงฤดูหนาว บรรยาการจะประมาณนี้

: 30 พฤศจิกายน 2565

รูปภาพกิจกรรม

โหลดเพิ่ม
site map