MAEJO UNIVERSITY PHRAE CAMPUS

มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ

ทำด้วยจิต คิดมุ่งมั่น ฝันเป็นเลิศ เทิดยุติธรรม นำเกียรติภูมิ

แม่โจ้-แพร่ ทีวี

โครงการส่งเสริมทักษะปฏิบัติการทดลองทางวิทยาศาสตร์ ขั้นสูง

ความยาว 1:25นาที ว่าที่ร้อยตรีสุรศักดิ์ ชัยวิเศษ

อบรมการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเศรษฐกิจรุ่นที่3

ความยาว 5:7นาที ว่าที่ร้อยตรีสุรศักดิ์ ชัยวิเศษ

เชิญชมงานมหกรรมU2Tการขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชน

ความยาว 1:25นาที ว่าที่ร้อยตรีสุรศักดิ์ ชัยวิเศษ

????ยิ่งเห็น ยิ่งน่ามาเรียน แม่โจ้-แพร่ฯ จังหวัดแพร่????

ความยาว 2:15นาที ว่าที่ร้อยตรีสุรศักดิ์ ชัยวิเศษ

ลองวิทยาขอจัดค่ายพัฒนาศักยภาพนักเรียนห้องเรียนพิเศษ????

ความยาว 2:6นาที ว่าที่ร้อยตรีสุรศักดิ์ ชัยวิเศษ

โครงการอบรมเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเชิงพาณิชย์รุ่นที่ 2

ความยาว 8:4นาที ว่าที่ร้อยตรีสุรศักดิ์ ชัยวิเศษ

ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนงานด้านอุดมศึกษาฯ

ความยาว 3:0นาที ว่าที่ร้อยตรีสุรศักดิ์ ชัยวิเศษ

โครงการอบรมโดรนเพื่อการเกษตร

ความยาว 2:16นาที ว่าที่ร้อยตรีสุรศักดิ์ ชัยวิเศษ

เครื่องทำข้าวพอง ข้าวแตน ไร้น้ำมันทอด

ความยาว 3:3นาที ว่าที่ร้อยตรีสุรศักดิ์ ชัยวิเศษ

งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แม่โจ้ แพร่ฯ 2564

ความยาว 6:16นาที ว่าที่ร้อยตรีสุรศักดิ์ ชัยวิเศษ

แม่โจ้-แพร่ ร่วมใจแห่เทียนเข้าพรรษา 64

ความยาว 2:3นาที ว่าที่ร้อยตรีสุรศักดิ์ ชัยวิเศษ

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปี 2564

ความยาว 1:9นาที ว่าที่ร้อยตรีสุรศักดิ์ ชัยวิเศษ

กิจกรรม Big Cleaning Day ณ หอพักนักศึกษา

ความยาว 2:12นาที ว่าที่ร้อยตรีสุรศักดิ์ ชัยวิเศษ

กิจกรรมสุดพิเศษ รับฝากลูกปิดเทอม 1วัน

ความยาว 2:2นาที ว่าที่ร้อยตรีสุรศักดิ์ ชัยวิเศษ

Maejo Phrae Conference ระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 3

ความยาว 4:27นาที ว่าที่ร้อยตรีสุรศักดิ์ ชัยวิเศษ

ติวความพร้อมสู่ ONET โดยคณาจารย์กลุ่มวิทยาศาสตร์พื้นฐาน

ความยาว 2:18นาที ว่าที่ร้อยตรีสุรศักดิ์ ชัยวิเศษ

ค่ายวิทยาศาสตร์โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์

ความยาว 5:7นาที ว่าที่ร้อยตรีสุรศักดิ์ ชัยวิเศษ

การอบรมมาตรฐานความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ

ความยาว 2:14นาที ว่าที่ร้อยตรีสุรศักดิ์ ชัยวิเศษ

โครงการ Green English ปลูกจิตสำนึกเกษตร

ความยาว 4:1นาที ว่าที่ร้อยตรีสุรศักดิ์ ชัยวิเศษ

โรงเรียนวัดเมธังกราวาสเทศรัฐราษฎร์นุกูล

ความยาว 4:5นาที ว่าที่ร้อยตรีสุรศักดิ์ ชัยวิเศษ

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ แพร่ฯ จัดค่ายพัฒนาทักษะทางวิชาการ

ความยาว 2:29นาที ว่าที่ร้อยตรีสุรศักดิ์ ชัยวิเศษ

งานเที่ยวชมแปลงเกษตร Agri Market Season 2

ความยาว 3:18นาที ว่าที่ร้อยตรีสุรศักดิ์ ชัยวิเศษ

การประชุมวิชาการเครือข่ายวิจัยนิเวศวิทยาป่าไม้ประเทศไทย ครั้งที่ 10

ความยาว 2:29นาที ว่าที่ร้อยตรีสุรศักดิ์ ชัยวิเศษ

พาแอ่วงาน "ผ่อผิน กิ๋นลำ"

ความยาว 4:6นาที ว่าที่ร้อยตรีสุรศักดิ์ ชัยวิเศษ

สาขาวิชา ชีววิทยาประยุกต์ Ep 1

ความยาว 3:22นาที ว่าที่ร้อยตรีสุรศักดิ์ ชัยวิเศษ

จิตอาสาพระราชทาน โครงการตำรวจพันธุ์ดี ตำรวจภูธรจังหวัดแพร่

ความยาว 3:5นาที ว่าที่ร้อยตรีสุรศักดิ์ ชัยวิเศษ

ภูมิปัญญาชาวบ้านกับการทำน้ำมะเกี๋ยง

ความยาว 3:17นาที ว่าที่ร้อยตรีสุรศักดิ์ ชัยวิเศษ

สสจ แพร่ ปิดสถานที่สำหรับกักตัว 19 จัดกิจกรรมจิตอาสาสร้างความปลอดภัย

ความยาว 2:4นาที ว่าที่ร้อยตรีสุรศักดิ์ ชัยวิเศษ

ยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ 2563

ความยาว 9:18นาที ว่าที่ร้อยตรีสุรศักดิ์ ชัยวิเศษ

Organic Vegetable Maejo Phrae

ความยาว 4:6นาที ว่าที่ร้อยตรีสุรศักดิ์ ชัยวิเศษ

สปอตประชาสัมพันธ์งานบริการวิชาการ PAT 2

ความยาว 0:41นาที ว่าที่ร้อยตรีสุรศักดิ์ ชัยวิเศษ

โครงการติวเตรียมความพร้อม pat 1

ความยาว 0:51นาที ว่าที่ร้อยตรีสุรศักดิ์ ชัยวิเศษ

งานเดิน วิ่ง 25 ปี แม่โจ้ แพร่ฯ

ความยาว 5:19นาที ว่าที่ร้อยตรีสุรศักดิ์ ชัยวิเศษ

งานวิจัยบ้านบุญแจ่ม โดยมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ

ความยาว 5:34นาที ว่าที่ร้อยตรีสุรศักดิ์ ชัยวิเศษ

VTR MAEJO PHRAE RUN 2020

ความยาว 1:3นาที ว่าที่ร้อยตรีสุรศักดิ์ ชัยวิเศษ

เปิดบ้านโรงงานนำร่อง แม่โจ้-แพร่ฯ

ความยาว 6:11นาที ว่าที่ร้อยตรีสุรศักดิ์ ชัยวิเศษ

เปิดบ้านฟาร์มพืช

ความยาว 6:4นาที ว่าที่ร้อยตรีสุรศักดิ์ ชัยวิเศษ

VTR หนังสั้น ตัวละครเกษตรอินทรีย์ Maejo Phrae 2019

ความยาว 8:34นาที ว่าที่ร้อยตรีสุรศักดิ์ ชัยวิเศษ

MY MO GO TO CAMPUS

ความยาว 3:30นาที ว่าที่ร้อยตรีสุรศักดิ์ ชัยวิเศษ

สดุดีพระแม่เจ้า 12สิงหามหาราชินี 2562

ความยาว 2:3นาที ว่าที่ร้อยตรีสุรศักดิ์ ชัยวิเศษ

ถวายเทียนเข้าพรรษาและทอดผ้าป่าสามัคคี

ความยาว 5:34นาที ว่าที่ร้อยตรีสุรศักดิ์ ชัยวิเศษ

เสนอสรุปผลการดำเนินงาน ม แม่โจ้ แพร่ฯ 2561

ความยาว 3:34นาที ว่าที่ร้อยตรีสุรศักดิ์ ชัยวิเศษ

ประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำข้อเสนอโครงการตามแผนพัฒนาจังหวัดแพร่

ความยาว 2:9นาที ว่าที่ร้อยตรีสุรศักดิ์ ชัยวิเศษ

โหลดเพิ่ม
site map