MAEJO UNIVERSITY PHRAE CAMPUS

มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ

ทำด้วยจิต คิดมุ่งมั่น ฝันเป็นเลิศ เทิดยุติธรรม นำเกียรติภูมิ

รอบรั้วมหาวิทยาลัย

...
👉 โครงการอบรมโดรนเพื่อการเกษตร

25 พฤศจิกายน 2564 สุรศักดิ์ ชัยวิเศษ

...
พิธีบวงสรวงขึ้นศาลใหม่เจ้าพ่อขุนณงลักษณ์

11 พฤศจิกายน 2564 สุรศักดิ์ ชัยวิเศษ

...
พิธีมอบเหรียญรางวัลเรียนดี ปีการศึกษา 2563

6 ตุลาคม 2564 สุรศักดิ์ ชัยวิเศษ

...
จิตอาสาเศษรฐกิจพอเพียง

30 กันยายน 2564 สุรศักดิ์ ชัยวิเศษ

...
บุคลากรร่วมกันทำกิจกรรม Big Cleaning Day

15 กันยายน 2564 สุรศักดิ์ ชัยวิเศษ

...
การแข่งขัน Startup Maejo-Phrae 2021

8 กันยายน 2564 สุรศักดิ์ ชัยวิเศษ

...
บุคลากรร่วมกันทำกิจกรรม Big Cleaning Day

17 สิงหาคม 2564 สุรศักดิ์ ชัยวิเศษ

...
แม่โจ้-แพร่ ร่วมใจแห่เทียนเข้าพรรษา 64

21 กรกฎาคม 2564 สุรศักดิ์ ชัยวิเศษ

...
กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2564

21 กรกฎาคม 2564 สุรศักดิ์ ชัยวิเศษ

...
การยางแห่งประเทศไทยมอบทุนการศึกษา 400,000 บาท

16 กรกฎาคม 2564 สุรศักดิ์ ชัยวิเศษ

...
กิจกรรม Big Cleaning Day บริเวณห้องเรียน

24 มิถุนายน 2564 สุรศักดิ์ ชัยวิเศษ

โหลดเพิ่ม
site map