MAEJO UNIVERSITY PHRAE CAMPUS

มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ

ทำด้วยจิต คิดมุ่งมั่น ฝันเป็นเลิศ เทิดยุติธรรม นำเกียรติภูมิ

รอบรั้วมหาวิทยาลัย

ดูทั้งหมด
...
👉 โครงการอบรมโดรนเพื่อการเกษตร

25 พฤศจิกายน 2564 สุรศักดิ์ ชัยวิเศษ

...
พิธีบวงสรวงขึ้นศาลใหม่เจ้าพ่อขุนณงลักษณ์

11 พฤศจิกายน 2564 สุรศักดิ์ ชัยวิเศษ

โหลดเพิ่ม

ผู้บริหาร

แม่โจ้-แพร่ ทีวี

ดูทั้งหมด
โครงการส่งเสริมทักษะปฏิบัติการทดลองทางวิทยาศาสตร์ ขั้นสูง

ความยาว 1:25นาที ว่าที่ร้อยตรีสุรศักดิ์ ชัยวิเศษ

อบรมการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเศรษฐกิจรุ่นที่3

ความยาว 5:7นาที ว่าที่ร้อยตรีสุรศักดิ์ ชัยวิเศษ

เชิญชมงานมหกรรมU2Tการขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชน

ความยาว 1:25นาที ว่าที่ร้อยตรีสุรศักดิ์ ชัยวิเศษ

????ยิ่งเห็น ยิ่งน่ามาเรียน แม่โจ้-แพร่ฯ จังหวัดแพร่????

ความยาว 2:15นาที ว่าที่ร้อยตรีสุรศักดิ์ ชัยวิเศษ

ลองวิทยาขอจัดค่ายพัฒนาศักยภาพนักเรียนห้องเรียนพิเศษ????

ความยาว 2:6นาที ว่าที่ร้อยตรีสุรศักดิ์ ชัยวิเศษ

โครงการอบรมเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเชิงพาณิชย์รุ่นที่ 2

ความยาว 8:4นาที ว่าที่ร้อยตรีสุรศักดิ์ ชัยวิเศษ

ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนงานด้านอุดมศึกษาฯ

ความยาว 3:0นาที ว่าที่ร้อยตรีสุรศักดิ์ ชัยวิเศษ

โครงการอบรมโดรนเพื่อการเกษตร

ความยาว 2:16นาที ว่าที่ร้อยตรีสุรศักดิ์ ชัยวิเศษ

เครื่องทำข้าวพอง ข้าวแตน ไร้น้ำมันทอด

ความยาว 3:3นาที ว่าที่ร้อยตรีสุรศักดิ์ ชัยวิเศษ

งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แม่โจ้ แพร่ฯ 2564

ความยาว 6:16นาที ว่าที่ร้อยตรีสุรศักดิ์ ชัยวิเศษ

แม่โจ้-แพร่ ร่วมใจแห่เทียนเข้าพรรษา 64

ความยาว 2:3นาที ว่าที่ร้อยตรีสุรศักดิ์ ชัยวิเศษ

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปี 2564

ความยาว 1:9นาที ว่าที่ร้อยตรีสุรศักดิ์ ชัยวิเศษ

กิจกรรม Big Cleaning Day ณ หอพักนักศึกษา

ความยาว 2:12นาที ว่าที่ร้อยตรีสุรศักดิ์ ชัยวิเศษ

กิจกรรมสุดพิเศษ รับฝากลูกปิดเทอม 1วัน

ความยาว 2:2นาที ว่าที่ร้อยตรีสุรศักดิ์ ชัยวิเศษ

Maejo Phrae Conference ระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 3

ความยาว 4:27นาที ว่าที่ร้อยตรีสุรศักดิ์ ชัยวิเศษ

ติวความพร้อมสู่ ONET โดยคณาจารย์กลุ่มวิทยาศาสตร์พื้นฐาน

ความยาว 2:18นาที ว่าที่ร้อยตรีสุรศักดิ์ ชัยวิเศษ

ค่ายวิทยาศาสตร์โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์

ความยาว 5:7นาที ว่าที่ร้อยตรีสุรศักดิ์ ชัยวิเศษ

โหลดเพิ่ม

ปฎิทินมหาวิทยาลัย

ดูทั้งหมด

ติดต่อเรา

สถานที่ติดต่อ:

มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
17 ม.3 ต.แม่ทราย อ.ร้องกวาง จ.แพร่ 54140

เบอร์โทร:

0 5464 8593-5

site map