ข่าวกิจกรรม
ส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผลผลิตเกษตรอินทรีย์

เมื่อวันที่ 10-11 มีนาคม 2561 กิจกรรมที่ 7 ส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผลผลิตเกษตรอินทรีย์ ได้จัดกิจกรรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์ อาทิ การแปรรูปข้าวเกรียบฟักทอง การทำน้ำสมุนไพร การทำแห้งฟักด้วยวิธีออสโมซิส การแปรรูปซอสมะละกอ การแปรรูปแยม การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทอดกรอบ ให้กับกลุ่มเกษตรกรจาก บ้านอ่าย เวียงสา จังหวัดน่าน ร่วมด้วยตำบลเหมืองหม้อ และอำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ นำโดย อาจารย์พัตรเพ็ญ เพ็ญจำรัส และคณะผู้เชี่ยวชาญด้านการแปรรูปอาหาร ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ

427 View

ติดต่อเรา