วิธีการใช้ระบบจองห้อง
1. คลิ๊กที่เมนู "ระบบจองห้องออนไลน์"
2. เลือกประเภทผู้จอง
3.เลือกประเภทห้องสำหรับการจอง
4.เลือกห้องที่ต้องการจอง
5.เลือกวันที่ต้องการจองโดยคลิกที่ตัวเลขวันที่

6.เลือกเวลาเริ่มต้น

7. เลือกเวลาสิ้นสุด
8. แสดงรายการจอง
9.การกรอกประวัติส่วนตัว
10.สิ้นสุดขั้นตอนการจองห้อง
11.แสดงรายการจองห้อง
12.พิมพ์รายการชำระเงิน
13.ผลการจองห้อง