1. คลิ๊กที่เมนู "ระบบจองห้องออนไลน์"


 2. เลือกประเภทผู้จอง

3.เลือกประเภทห้องสำหรับการจอง       4.เลือกห้องที่ต้องการจอง 5.เลือกวันที่ต้องการจอง
5. 1 เลือกวันที่เริ่มต้นการจองโดยคลิกที่ตัวเลขวันที่

5. 2 เลือกวันที่สิ้นสุดการจองโดยคลิกที่ตัวเลขวันที่6.เลือกเวลาเริ่มต้น


7. เลือกเวลาสิ้นสุด8. แสดงรายการจอง
8.1 การเพิ่มวันจอง ระบบจะกลับไปทำซ้ำในข้อที่ 5


8.2 การเพิ่มอุปกรณ์ที่ต้องการใช้ คลิ๊กที่ "เพิ่มอุปกรณ์"
8.2.1 เลือกอุปกร์ที่ต้องการ


8.2.2 ระบุจำนวนอุปกรณ์ที่ต้องการใช้

8.2.3 การแก้ไขจำนวนอุปกรณ์ คลิ๊กที่ปุ่มแก้ไข

8.2.4 หากต้องการลบ คลิ๊กที่ปุ่มลบอุปกรณ์8.3 เพิ่มห้องสำหรับการจองโดยคลิ๊กที่ "เพิ่มห้อง"

8.4 ทำการจอง โดยคลิ๊กที่ปุ่ม "ทำการจอง"

9.การกรอกประวัติส่วนตัว
9.1
- สำหรับบุคลากรภายในให้ใส่รหัสประจำตัวพนักงาน
- สำหรับนักศึกษาให้ใส่รหัสประจำตัวนักศึกษา
- สำหรับบุคลภายนอกที่เคยได้รับรหัสผู้ใช้ให้ใส่รหัสผู้ใช้
เมื่อคลิก๊ค้นหา ระบบจะแสดงข้อมูลของผู้ใข้

9.2 สำหรับบุคคลภายนอกที่ยังไม่เคยได้รับรหัสผู้ใชคลิ๊กที่สำหรับผู้ใช้ใหม่

9.3 เมื่อกรอกข้อมูลครบแล้วคลิ๊กที่ "ตกลง"


10.สิ้นสุดขั้นตอนการจองห้อง
สำหรับนักศึกษาและบุคลากรภายในระบบจะแสดงหมายเลขการจอง


สำหรับบุคคลภายนอกระบบจะแสดงหมายเลขการจอง และรหัสผู้ใช้
(จะเก็บไว้ใช้ในการแก้ไขการจองหรือการจองครั้งต่อไป)


11.แสดงรายการสำหรับการพิมพ์โดยคลิ๊กที่ "พิมพ์รายการค่าใช้จ่าย"
 12.พิมพ์รายการจองห้องโดยคลิ๊กที่ File > Print > OK

13.ผลการจองห้อง
ผลการจองห้องจะได้รับการอนุมัติการเจ้าหน้าที่ภายในไม่เกิน 3 วัน สำหรับบุคคลภายใน และไม่เกิน 7 วันสำหรับบุคคลภายนอก ตามความเหมาะสมและเหตุผลในการจองหากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลห้อง

13.1 คลิ๊กที่เมนู "ผลการจองห้อง"

13.2 เลือกห้อง และเดือนที่ต้องการดูผล