Skip Navigation Linksหน้าแรก > ข่าว
ข่าวทั่วไป
9/9/2565 14:07:02
26

กิ่งกาชาดอำเภอร้องกวางมอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาเรียนดีแต่ขาดทุนทรัพย์

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2565 เวลา 10.30-12.00 น. โดยประมาณ นางนนทกร พงศ์สิทธิคุณ นายกกิ่งกาชาดอำเภอร้องกวาง มอบทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษาเล่าเรียน เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น จำนวน 2 ทุน ๆละ 3,000 บาท ให้แก่นายพัชกิจ แซ่ว่าง สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ ชั้นปีที่ 1 และ นางสาวนาปือ จะอื่อ สาขาวิชาเกษตรป่าไม้ ชั้นปีที่ 1 ในการนี้ได้รับเกียรติจากท่าน รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คุณสุธิดา นะภิใจ นักวิชาการศึกษา ร่วมให้การต้อนรับ

รูปกิจกรรม