Skip Navigation Linksหน้าแรก > ข่าว
ข่าวทั่วไป
7/10/2562 9:37:43
3

mymo go to campus

วันที่ 4 ตุลาคม 2562 มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ จับมือกับธนาคารออมสิน จัดกิจกรรม ชม ชิม ช๊อป กับ mymo go to campus @Maejo Phrae เพือสนับสนุนการออมเงินในนักศึกษา บุคลากร และผู้ที่สนใจ โดยใช้เทคโนโลยีแอพพลิเคชั่น mymo ลดขั้นตอนการทำธุรกรรมการเงิน ตลอดจนลดการใช้กระดาษ เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยมี อาจารย์ ดร.ศุกรี อยู่สุข คณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ เป็นประธานเปิดกิจกรรมดังกล่าว ณ สนามฟุตบอลมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ