Skip Navigation Linksหน้าแรก > ข่าว
ข่าวทั่วไป
18/4/2562 15:13:05
11

งานประเพณีรดน้ำดำหัวนายอำเภอร้องกวาง

อาจารย์ ดร.ศุกรี อยู่สุข คณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมงานประเพณีรดน้ำดำหัว นายชุษณิษฏ์ ประจวบวัน นายอำเภอร้องกวาง เนื่องในป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง ขอพรผู้ใหญ่ สืบสานและอนุรักษ์ไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น ณ ที่ว่าการอำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่