Skip Navigation Linksหน้าแรก > ข่าว
ข่าวทั่วไป
18/4/2562 14:54:45
18

ดอกลมแล้งบาน สงกรานต์เมืองแป้ นุ่งหม้อห้อมแต้งามตา

อาจารย์ ดร.ศุกรี อยู่สุข คณบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ร่วมเดินขบวนทำพิธีถวายน้ำอบน้ำหอมและรับพรจากพระมหาเถระ ต่อด้วยพิธีขอขมาคารวะเจ้าหลวงพิริยเทพวงศ์ และรดน้ำดำหัว นายพงษ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ พร้อมด้วยนางศลิษา ภิรมย์รัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ เนื่องในป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง เพื่อสืบสานและอนุรักษ์ไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น