Skip Navigation Linksหน้าแรก > ข่าว
ข่าวทั่วไป
10/4/2562 10:41:33
27

แม่โจ้-แพร่ฯ จิตอาสา

คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ร่วมใจทำกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ" บำเพ็ญสาธารณประโยชน์อุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบามสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และสืบสานพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยการพัฒนาและปรับปรุงสิ่งสาธารณประโยชน์ในพื้นที่บริเวณวัดร้องเข็ม ตามกำหนดการจัดกิจกรรมของอำเภอร้องกวางในช่วงเช้าตรู่ของวันพุธที่ 10 เมษายน 2562 ณ วัดร้องเข็ม หมู่ที่ 2 ต.ร้องเข็ม อ.ร้องกวาง จ.แพร่