Skip Navigation Linksหน้าแรก > ข่าว
ข่าวเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม
9/4/2562 9:58:13
25

ม.แม่โจ้-แพร่ ร่วมพิธี พลีกรรมตักน้ำและร่วมเคลื่อนขบวนไปวัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร

จังหวัดแพร่ประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำ พร้อมกันทั้ง 4 บ่อ ก่อนเคลื่อนขบวนไปยังวัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร เพื่อประกอบพิธีอภิเษกน้ำ และพิธีเวียนเทียนสมโภช ในวันที่ 8 และ 9 เมษายน 2562 วันนี้(6เม.ย.62)อาจารย์ ดร.ศุกรี อยู่สุข คณบดีมหาวิทยาลัยฯ ได้เข้าร่วมพิธี พลีกรรมตักน้ำ บ่อน้ำวัดบ้านนันทาราม ตั้งอยู่ที่บ้านนันทาราม หมู่ 1 ตำบลแม่ยม อำเภอเมืองแพร่ สันนิฐานว่ามีอายุประมาณ 120 ปี โดยเป็นบ่ออิฐดินเผาลึก 10 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 เมตร มีน้ำใสและเย็นผุดขึ้นเองตลอดปี ชาวบ้านในพื้นที่จึงเรียกว่าน้ำทิพย์ และถือเป็นบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่นิยมนำไปประกอบพิธีกรรมการสะเดาะเคราะห์ให้หายจากโรคภัยไข้เจ็บ จากนั้นได้มีการเคลื่อนขบวนขันน้ำสาคร จากบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ทั้ง 4 แห่งของจังหวัดแพร่ ไปยังวัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร เพื่อประกอบพิธีอภิเษกน้ำ และพิธีเวียนเทียนสมโภช ในวันที่ 8 และ 9 เมษายน 2562

รูปกิจกรรม