Skip Navigation Linksหน้าแรก > ข่าว
ข่าวทั่วไป
5/4/2562 13:11:50
22

โครงการรณรงค์ไถกลบตอซังเพื่อป้องกันหมอกควันและไฟป่าในพื้นที่เกษตรภาคเหนือ

วันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. อาจารย์ ดร.ศุกรี อยู่สุข คณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ได้เดินทางไปร่วมโครงการรณรงค์ไถกลบตอซังเพื่อป้องกันหมอกควันและไฟป่าในพื้นที่เกษตรภาคเหนือ โดยมี นายสมโชค หาญนิวัติกุล เกษตรและสหกรณ์จังหวัดแพร่เป็นประธานเปิดงาน พร้อมทั้งมอบเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด (ปอเทือง) ถังหมักและกากน้ำตาล แก่ตัวแทนเกษตรกร ณ บ้านอ้อย หมู่ 1 ตำบลบ้านเวียง อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ มีหน่วยงานราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัด หน่วยงานราชการในระดับอำเภอ เกษตรกรเข้าร่วมงาน ภายในงานมีการสาธิตวิธีการไถกลบตอซัง โดยการใช้น้ำหมักชีวภาพ พด.2 การหว่านเมล็ดพันธุ์พืชสด (ปอเทือง) การทำปุ๋ยหมักสูตรพระราชทานฯ ซึ่งจัดขึ้นโดยสถานีพัฒนาที่ดินแพร่