Skip Navigation Linksหน้าแรก > ข่าว
ข่าวทั่วไป
28/3/2562 10:48:59
19

สภากาแฟจังหวัดแพร่ "Good Morning ภ.จว.แพร่"

วันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2562 เวลา 07.00 น.อาจารย์ ดร.ศุกรี อยู่สุข คณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ และคณะผู้บริหาร ร่วมงานสภากาแฟจังหวัดแพร่ "Good Morning ภ.จว.แพร่" ซึ่งมี นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานสภากาแฟประจำเดือนมีนาคม โดยมีหน่วยงาน ตำรวจภูธรจังหวัดแพร่ หน่วยงานในสังกัด สำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นเจ้าภาพ ทั้งนี้มีหัวหน้าส่วนราชการ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในจังหวัดแพร่ เข้าร่วมงานดังกล่าว