Skip Navigation Linksหน้าแรก > ข่าว
ข่าวทั่วไป
26/3/2562 10:26:36
17

โครงการ “ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเด็กและเยาวชนอำเภอร้องกวาง ประจำปี 2562”

มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ให้การสนับสนุนสถานที่และทีมงานในการจัดโครงการ “ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเด็กและเยาวชนอำเภอร้องกวาง ประจำปี 2562” ของสภาเด็กและเยาวชนอำเภอร้องกวาง ทำการอบรมเรื่อง “การตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น” ให้กับเยาวชนในอำเภอร้องกวาง จำนวน 50 คน เพื่อให้ความรู้แก่เด็กและเยาวชนในอำเภอร้องกวางได้รู้จักการเฝ้าระวัง ป้องกัน และแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น ณ ห้องประชุมกวางเพทาย อาคารนำชัยทนุผล มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ

รูปกิจกรรม