Skip Navigation Linksหน้าแรก > ข่าว
ข่าวทั่วไป
22/3/2562 17:08:19
18

ประชุมบุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ

มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ กำหนดประชุมบุคลากรในสังกัด เพื่อถ่ายทอดและชี้แจงแนวนโยบายการปฏิบัติงาน รับฟังสรุปผลการดำเนินงานของผู้บริหาร และรับฟังโอวาทแนวทางการดำเนินงานและดำเนินชีวิตจาก ผศ.ดร.จำเนียร ยศราช อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และ รศ.ดร.วีรพล ทองมา รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่ได้ให้เกียรติมาพบปะและให้โอวาทแก่บุคลากร และจับสลากของรางวัลให้แก่สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติในการประชุมครั้งนี้อีกด้วย ณ ห้องประชุมกวางบุษราคัม ชั้น 3 อาคารนำชัย ทนุผล