Skip Navigation Linksหน้าแรก > ข่าว
ข่าวทั่วไป
20/2/2562 14:35:16
20

โรงเรียนอนุบาลร้องกวางเยี่ยมชมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ฯ

วันที่ 13 กุมถาพันธ์ 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเทือง โชคประเสริฐ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ กล่าวให้การต้อนรับคณะครูนักเรียนโรงเรียนอนุบาลร้องกวาง ระดับชั้นเตรียมอนุบาล-อนุบาลปีที่ 3 จำนวนทั้งหมด 89 คน เข้าเยี่ยมชมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ตามฐานกิจกรรมการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ โดยมีนายสมศักดิ์ กันถาด, นายวงศ์วริศ วงค์นาค, นายถวิล ยานะวิน และคณะนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตสัตว์ เป็นวิทยากรดูแลประจำฐานหมูอารมณ์ดี ฐานเด็กเลี้ยงแกะ/แพะ และฐาน ม.ม้าคึกคัก ณ กิจการฟาร์มมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ

รูปกิจกรรม