Skip Navigation Linksหน้าแรก > ข่าว
ข่าววิชาการ
13/2/2562 16:48:02
20

โครงการอบรมการเขียนเรซูเม่ และการออมเงินกองทุนการออมแห่งชาติ

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ จัดโครงการอบรม "การเขียนเรซูเม่ (ใบสมัครงาน) อย่างไรให้ได้งาน" แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 3-4 ทุกสาขาวิชา เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาที่กำลังจะจบการศึกษาและออกสู่ตลาดแรงงาน พร้อมทั้งชี้แจงแนวทางป้องกันภัยสุขภาพจากหมอกควันไฟป่า ให้ความรู้แก่นักศึกษาเพื่อเป็นมาตรการดูแลสุขภาพตามสถานการณ์ โดยงานพยาบาลมหาวิทยาลัย อีกทั้งการให้ความรู้เรื่องกองทุนการออมแห่งชาติ เพื่อเป็นทางเลือกการออมเงินในการดำรงชีพอีกหนึ่งช่องทาง จากสำนักงานคลังจังหวัดแพร่ โดยนางสาวเด่นนภา เหมืองทอง ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ มาบรรยายาให้ความรู้ในโครงการส่งเสริมวินัยการออมกับ กอช.จังหวัดแพร่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากธนาคารกรุงไทยแพร่ มาให้บริการรับสมัครการเป็นสมาชิกองทุนการออมแห่งชาติ ณ ห้อง 204 อาคารเทพ พงษ์พานิช

รูปกิจกรรม