Skip Navigation Linksหน้าแรก > ข่าว
ข่าววิชาการ
30/1/2562 10:57:31
93

โครงการ Exotic Cuisine ภายใต้โครงการทักษะชีวิต

เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2562 เวลา 08.30 น. ที่ผ่านมากลุ่มคณาจารย์ภาษาอังกฤษได้จัดโครงการ Exotic Cuisine ภายใต้โครงการทักษะชีวิต(Life Skills) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา ศท 142 ภาษาอังกฤษษพื้นฐาน 2 ณ อาคารพลังแม่โจ้่สมมัคคี