Skip Navigation Linksหน้าแรก > ข่าว
ข่าวทั่วไป
28/1/2562 11:31:15
21

อบรมหลักเกณฑ์กองทุนการออมแห่งชาติ

วันที่ 28 มกราคม 2562 เวลา 10.00 น. อาจารย์ ดร.พัชรณัฐ ดาวดึงษ์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร ชี้แจงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสมัครสมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติ ให้กับลูกจ้างโครงการจ้างเหมาบริการ ลูกจ้างโครงการฯ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมการออมทรัพย์ให้กับลูกจ้างที่ไม่ได้ใช้สิทธิประกันสังคม ณ ห้องประชุมกวางทับทิม มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ

รูปกิจกรรม