Skip Navigation Linksหน้าแรก > ข่าว
ข่าวส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม
24/1/2562 11:47:34
137

พิธีเปิดโครงการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นเมืองแพร่

วันที่ 23 มกราคม 2562 หน่วยงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ จัดนิทรรศการภูมิปัญญาพื้นบ้านภายใต้โครงการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นเมืองแพร่ เพื่อสืบสานอนุรักษณ์วัฒนธรรมท้องถิ่นที่มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของจังหวัดแพร่แก่เยาวชน และพัฒนาการท่องเที่ยวในชุมชน สร้างภาพลักษณ์อันดีแก่ชุมชนในพื้นที่มหาวิทยาลัย โดยมีนายอนุรัฐ ไทยตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการและมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดแข่งขันกิจกรรมเดินแบบชุดหม้อห้อม พร้อมทั้งเยี่ยมชมนิทรรศการและกาดหมั้วคัวแลง ซึ่งมี อาจารย์ ดร.ศุกรี อยู่สุข คณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ เป็นผู้กล่าวรายงานโครงการ พร้อมทั้งคณะผู้บริหารและผู้จัดโครงการให้การต้อนรับ ณ ลานด้านหน้าอาคารพลังแม่โจ้สามัคคี