Skip Navigation Linksหน้าแรก > ข่าว
ข่าวทั่วไป
18/1/2562 16:52:18
20

สวัสดีปีใหม่ 2562

วันที่ 18 มกราคม 2562 อาจารย์ ดร.ศุกรี อยู่สุข คณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เป็นตัวแทนคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา เข้าพบและมอบของที่ระลึกเนื่องในวันปีใหม่แก่ประธานชมรมสื่อมวลชนแพร่ พ่อกำนันวิโรจน์ พอจิต นายกสมาคมสื่อสารมวลชนแพร่ รองผู้อำนวยการโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ รองผู้อำนวยการโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน ู้อำนวยการโรงเรียนเซนต์ฟรังซิสเซเวียร์แพร่ และท่านหัวหน้าฝ่ายงานโรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา และเยี่ยมชมการจัดนิทรรศการของ ม.แม่โจ้-แพร่ ในงานแสดงและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ไม้สัก องค์การอุตสาหกรรม (F.I.O.FAIR 2019) ณ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อปรับปรุงมาตรฐานอุตสาหกรรมไม้ เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีกับหน่วยงานภายในจังหวัดแพร่ และสานต่อการพัฒนามหาวิทยาลัยและบริการชุมชนต่อไป