Skip Navigation Linksหน้าแรก > ข่าว
ข่าวทั่วไป
18/1/2562 9:23:13
130

คณบดีให้เกียรติเป็นประธานในพิธีงานศพพ่ออำนวย รัตนปภานันท์

เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2562 เวลา 20.00 น. อาจารย์ดร.ศุกรี อยู่สุข คณบดีมหาวิทยาลัย รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี บุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ฯ ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพคุณพ่ออำนวย รัตนปภานันท์ บิดา ของคุณอภสิทธิ์ รัตนปภานันท์ หัวหน้างานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา และในช่วงบ่ายของวันที่ 17 มกราคม 2562 อาจารย์ดร.ศุกรี อยู่สุข คณบดีมหาวิทยาลัย รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี บุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ฯ ได้เข้าร่วมพิธีเผาศพคุณพ่ออำนวย รัตนปภานันท์ ณ ฌาปนสถาน วัดหนองม่วงไข่ อ.หนองม่วงไข่ จ.แพร่