Skip Navigation Linksหน้าแรก > ข่าว
ข่าวทั่วไป
14/1/2562 11:18:15
31

สวัสดีปีใหม่ ประจำปี 2562

วันที่ 14 มกราคม 2562 อาจารย์ ดร.ศุกรี อยู่สุข คณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เป็นตัวแทนคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา เข้าพบและมอบของที่ระลึกเนื่องในวันปีใหม่แก่รองผู้อำนวยการโรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีกับหน่วยงานภายในจังหวัดแพร่ และสานต่อการพัฒนามหาวิทยาลัยและบริการชุมชนต่อไป

รูปกิจกรรม