Skip Navigation Linksหน้าแรก > ข่าว
ข่าวทั่วไป
11/1/2562 15:00:39
22

สวัสดีปีใหม่ ประจำปี 2562

วันที่ 11 มกราคม 2562 อาจารย์ ดร.ศุกรี อยู่สุข คณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เป็นตัวแทนคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา เข้าพบและมอบของที่ระลึกเนื่องในวันปีใหม่แก่นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแพร่ ปลัดจังหวัดแพร่ รักษาการแทนประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่ ประธานหอการค้าจังหวัดแพร่ และรักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีกับหน่วยงานภายในจังหวัดแพร่ และสานต่อการพัฒนามหาวิทยาลัยและบริการชุมชนต่อไป

รูปกิจกรรม