Skip Navigation Linksหน้าแรก > ข่าว
ข่าวทั่วไป
10/1/2562 17:32:07
20

สวัสดีปีใหม่ ประจำปี 2562

อาจารย์ ดร.ศุกรี อยู่สุข คณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เป็นตัวแทนคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา เข้าพบและมอบของที่ระลึกเนื่องในวันปีใหม่แก่ พ.ต.อ.ธนกฤต ภูมมินทร์ ผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรร้องกวาง สร้างความสัมพันธ์อันดีกับหน่วยงานภายในพื้นที่ และสานต่อการพัฒนามหาวิทยาลัยและบริการชุมชนต่อไป

รูปกิจกรรม