Skip Navigation Linksหน้าแรก > ข่าว
ข่าวทั่วไป
10/1/2562 17:13:39
38

โรงเรียนบ้านลอง(ฟองจันทร์ราษฎร์อุปภัมภ์) ทัศนศึกษาฐานเรียนรู้ของมหาวิทยาลัย

ผศ.ดร.ประเทือง โชคประเสริฐ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ กล่าวให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานของคณะครูนักเรียนโรงเรียนบ้านลอง(ฟองจันทร์ราษฎร์อุปภัมภ์) ที่ได้เข้าเยี่ยมชมฐานการเรียนรู้ต่างๆของมหาวิทยาลัยภายใต้โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา โดยนำนักเรียนชั้น ป.1-3 จำนวน 43 คน พร้อมด้วยคณะครูจำนวน 7 คน เข้าศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ในวันที่ 9 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา

รูปกิจกรรม