Skip Navigation Linksหน้าแรก > ข่าว
ข่าวทั่วไป
8/1/2562 10:04:08
39

จิบกาแฟแชร์รอยยิ้ม

วันอังคารที่ 8 มกราคม 2562 เวลา 07.30 น. อาจารย์ ดร.ศุกรี อยู่สุข คณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ และคณะผู้บริหาร ร่วมงานสภากาแฟจังหวัดแพร่ ซึ่งมีหน่วนงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดแพร่ เป็นเจ้าภาพในการจัดสภากาแฟ "จิบกาแฟแชร์รอยยิ้ม" ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรแพร่ เพื่อเป็นเวทีพบปะ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น การประสานงานอย่างไม่เป็นทางการระหว่างภาคราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชนในจังหวัดแพร่ และในโอกาสนี้คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ได้มอบของที่ระลึกเพื่อสวัสดีปีใหม่แก่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ และหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2562