Skip Navigation Linksหน้าแรก > ข่าว
ข่าวทั่วไป
4/1/2562 18:05:46
16

สวัสดีปีใหม่ ประจำปี 2562

วันที่ 4 มกราคม 2562 มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ นำโดย อาจารย์ ดร.ศุกรี อยู่สุข คณบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เป็นตัวแทนคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา เข้าพบและมอบของที่ระลึกเนื่องในวันปีใหม่แก่หัวหน้าส่วนงานหมวดทางหลวงร้องกวาง และกิจการโรงเลื่อยร้องกวาง ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อปรับปรุงมาตรฐานอุตสาหกรรมไม้ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ สร้างความสัมพันธ์อันดีกับหน่วยงานภายในจังหวัดแพร่ และสานต่อการพัฒนามหาวิทยาลัยและบริการชุมชนต่อไป

รูปกิจกรรม