Skip Navigation Linksหน้าแรก > ข่าว
ข่าวทั่วไป
27/12/2561 10:13:03
59

ประชุมบุคลากรก่อนส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ในการนำของท่านอาจารย์ ดร.ศุกรี อยู่สุข คณบดี ได้จัดการประชุมบุคลากรก่อนส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ เพื่อมอบแนวนโยบายการบริหารงาน การประสานงานที่มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยต่อไป และท่านรองคณบดีทั้งสามฝ่าย ได้สรุปผลการดำเนินงานรอบสามเดือนที่ผ่านมา ถาม-ตอบ ข้อราชการ เพื่อการพัฒนางานที่ดี