Skip Navigation Linksหน้าแรก > ข่าว
ข่าวส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม
25/12/2561 12:42:38
79

คณบดีได้รับเชิญร่วมพิธีเปิดงานหมู่บ้านท่องเที่ยวotop นวัตวิถี

เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา กรรมการหมู่บ้านผาหมู หมู่ที่ 8 ต.ร้องกวาง อ.ร้องกวาง จ.แพร่ ได้จัดพิธีเปิดโครงการ หมู่บ้านท่องเที่ยว otop นวัตวิถี เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้เกิดรายได้กับชุมชน โดยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างทั่วถึง กระตุ้นเศรษฐกิจและสังคมภายในประเทศให้มีความเข้มแข็ง เพื่อเชื่อมโยงเส้นทางในการท่องเที่ยว (กระแสหลัก เมืองรอง ชุมชน) ให้มีความโดดเด่น มีความพร้อมบนอัตลักษณ์ของชุมชนท่องเที่ยว ได้รับการสนับสนุนจากหลายภาคส่วนทั้งในอำเภอร้องกวาง และจากทางจังหวัดแพร่ ในการนี้ได้รับเกียรติจากนายชุษณิษฏ์ ประจวบวัน นายอำเภอร้องกวาง เป็นประธานเปิดงานดังกล่าว