Skip Navigation Linksหน้าแรก > ข่าว
ข่าวทั่วไป
26/9/2561 16:11:00
64

การเขียนโครงการเพื่อบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์

วันที่ 25 กันยายน 2561 งานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้แพร่-เฉลิมพระเกียรติ จัดโครงการ "การเขียนโครงการเพื่อบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์" เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนงานทางด้านวิชาการ การดำเนินโครงการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาพื้นที่ การวิจัยและการบริการวิชาการแก่ชุมชนท้องถิ่นจังหวัดแพร่ โดยมี นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ กล่าวให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมปฏิบัติการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

รูปกิจกรรม