ข่าวประกาศ ดูทั้งหมด

ปฏิทินมหาวิทยาลัย ดูทั้งหมด

10
Friday
July 2020
11
Saturday
July 2020

กิจกรรมมหาวิทยาลัย ดูทั้งหมด

แม่โจ้-แพร่ ทีวี ดูทั้งหมด

ความยาว 4:6นาที ว่าที่ร้อยตรีสุรศักดิ์ ชัยวิเศษ
โครงการติวเตรียมความพร้อม pat 1
ความยาว 0:51นาที ว่าที่ร้อยตรีสุรศักดิ์ ชัยวิเศษ
งานเดิน วิ่ง 25 ปี แม่โจ้ แพร่ฯ
ความยาว 5:19นาที ว่าที่ร้อยตรีสุรศักดิ์ ชัยวิเศษ
งานวิจัยบ้านบุญแจ่ม โดยมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
ความยาว 5:34นาที ว่าที่ร้อยตรีสุรศักดิ์ ชัยวิเศษ
VTR MAEJO PHRAE RUN 2020
ความยาว 1:3นาที ว่าที่ร้อยตรีสุรศักดิ์ ชัยวิเศษ
เปิดบ้านโรงงานนำร่อง แม่โจ้-แพร่ฯ
ความยาว 6:11นาที ว่าที่ร้อยตรีสุรศักดิ์ ชัยวิเศษ

  ทำด้วยจิต คิดมุ่งมั่น ฝันเป็นเลิศ เทิดยุติธรรม นำเกียรติภูมิ