ข่าวประกาศ ดูทั้งหมด

ปฏิทินมหาวิทยาลัย ดูทั้งหมด

21
Wednesday
August 2019
12:00 AM-11:00 PM
กำหนดการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี 2562
12:00 AM-11:00 PM
ส่งต้นฉบับข้อสอบ/ผลิตข้อสอบ กลางภาค 1/2562
12:00 AM-11:00 PM
โครงการอบรมให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา (QA DAY)
12:00 AM-11:00 PM
โครงการอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศประจำปี 2562 (อบรม Office365)
22
Thursday
August 2019
12:00 AM-11:00 PM
กำหนดการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี 2562

กิจกรรมมหาวิทยาลัย ดูทั้งหมด

แม่โจ้-แพร่ ทีวี ดูทั้งหมด

เก็บตกการฝึกซ้อมใหญ่ การรับพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยแม่โจ้
ความยาว 4:6นาที ว่าที่ร้อยตรีสุรศักดิ์ ชัยวิเศษ
รองคณบดีฝ่ายบริหารแสดงความยินดีกับบัณฑิต
ความยาว 0:31นาที ว่าที่ร้อยตรีสุรศักดิ์ ชัยวิเศษ
รองคณบดีฝ่ายวิชาการแสดงความยินดีกับบัณฑิตมหาวิทยาลัยแม่โจ้
ความยาว 1:1นาที ว่าที่ร้อยตรีสุรศักดิ์ ชัยวิเศษ
Maejo Phrae Present Ep 1
ความยาว 1:1นาที ว่าที่ร้อยตรีสุรศักดิ์ ชัยวิเศษ
โครงการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นเมืองแพร่
ความยาว 1:34นาที ว่าที่ร้อยตรีสุรศักดิ์ ชัยวิเศษ
สปอต กาดหมั้วคัวแลง แม่โจ้-แพร่ 62
ความยาว 1:25นาที ว่าที่ร้อยตรีสุรศักดิ์ ชัยวิเศษ

  ทำด้วยจิต คิดมุ่งมั่น ฝันเป็นเลิศ เทิดยุติธรรม นำเกียรติภูมิ