ข่าวประกาศ ดูทั้งหมด

ปฏิทินมหาวิทยาลัย ดูทั้งหมด

25
Saturday
May 2019
12:00 AM-11:00 PM
กำหนดการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี 2562
12:00 AM-12:00 AM
ศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์
26
Sunday
May 2019
12:00 AM-11:00 PM
กำหนดการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี 2562
12:00 AM-12:00 AM
ศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์

กิจกรรมมหาวิทยาลัย ดูทั้งหมด

สภากาแฟประจำเดือนพฤษภาคม 2562
5/8/2019 10:09:46 AM เหมสุดา วันมหาใจ
ม่วนอกม่วนใจ๋ปี๋ใหม่เมืองแป้
4/25/2019 2:57:26 PM เหมสุดา วันมหาใจ

แม่โจ้-แพร่ ทีวี ดูทั้งหมด

ความยาว 1:1นาที ว่าที่ร้อยตรีสุรศักดิ์ ชัยวิเศษ
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ แม่โจ้-แพร่ฯ 2561
ความยาว 3:15นาที ว่าที่ร้อยตรีสุรศักดิ์ ชัยวิเศษ
โครงการเสริมสร้างสมรรถนะการทำงานเป็นทีม ประจำปี 2562
ความยาว 5:21นาที ว่าที่ร้อยตรีสุรศักดิ์ ชัยวิเศษ
30 ตุลาคม วัน วิภาต บุญศรี วังซ้าย
ความยาว 3:8นาที ว่าที่ร้อยตรีสุรศักดิ์ ชัยวิเศษ
ข่าว3มิติ งานวิจัยพื้นที่ป่าลุ่มต่ำ ลำน้ำเจ้าพระยา
ความยาว 4:23นาที ว่าที่ร้อยตรีสุรศักดิ์ ชัยวิเศษ
พิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิ เนื่องในวันปิยมหาราช
ความยาว 1:33นาที ว่าที่ร้อยตรีสุรศักดิ์ ชัยวิเศษ

  ทำด้วยจิต คิดมุ่งมั่น ฝันเป็นเลิศ เทิดยุติธรรม นำเกียรติภูมิ