ข่าวประกาศ ดูทั้งหมด

ปฎิทินมหาวิทยาลัย ดูทั้งหมด

20
Sunday
January 2019
8:00-16:00
รับสมัครเลือกตั้งผู้นำองค์กรนักศึกษา
8:00-16:00
สอบกลางภาคเรียนที่ 2/2561
21
Monday
January 2019
8:00-16:00
รับสมัครเลือกตั้งผู้นำองค์กรนักศึกษา

กิจกรรมมหาวิทยาลัย ดูทั้งหมด

สวัสดีปีใหม่ ประจำปี 2562
1/14/2019 11:18:15 AM เหมสุดา วันมหาใจ
สวัสดีปีใหม่ ประจำปี 2562
1/11/2019 3:00:39 PM เหมสุดา วันมหาใจ
สวัสดีปีใหม่ ประจำปี 2562
1/10/2019 5:32:07 PM เหมสุดา วันมหาใจ
อบรมการประดิษฐ์โคมแขวน
1/10/2019 5:22:25 PM เหมสุดา วันมหาใจ
จิบกาแฟแชร์รอยยิ้ม
1/8/2019 10:04:08 AM ศตพล กัลยา

แม่โจ้-แพร่ ทีวี ดูทั้งหมด

30 ตุลาคม วัน วิภาต บุญศรี วังซ้าย
ความยาว 3:8นาที ว่าที่ร้อยตรีสุรศักดิ์ ชัยวิเศษ
ข่าว3มิติ งานวิจัยพื้นที่ป่าลุ่มต่ำ ลำน้ำเจ้าพระยา
ความยาว 4:23นาที ว่าที่ร้อยตรีสุรศักดิ์ ชัยวิเศษ
พิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิ เนื่องในวันปิยมหาราช
ความยาว 1:33นาที ว่าที่ร้อยตรีสุรศักดิ์ ชัยวิเศษ

  ทำงานด้วยจิต คิดมุ่งมั่น ฝันเป็นเลิศ เทิดยุติธรรม นำเกียรติภูมิ