ข่าวประกาศ ดูทั้งหมด

ปฏิทินมหาวิทยาลัย ดูทั้งหมด

10
Tuesday
December 2019
8:00-17:00
รับสมัครรับเลือกตั้งผู้นำนักศึกษา ประจำปี 2563
17:00-21:00
กิจกรรมซ้อมเชียร์และร้องเพลงมหาวิทยาลัย/การแข่งขันกีฬาลุ่มน้ำสัมพันธ์ รอบคัดเลือก
11
Wednesday
December 2019
8:00-17:00
รับสมัครรับเลือกตั้งผู้นำนักศึกษา ประจำปี 2563
17:00-21:00
กิจกรรมซ้อมเชียร์และร้องเพลงมหาวิทยาลัย/การแข่งขันกีฬาลุ่มน้ำสัมพันธ์ รอบคัดเลือก

กิจกรรมมหาวิทยาลัย ดูทั้งหมด

แม่โจ้-แพร่ ทีวี ดูทั้งหมด

ความยาว 3:30นาที ว่าที่ร้อยตรีสุรศักดิ์ ชัยวิเศษ
สดุดีพระแม่เจ้า 12สิงหามหาราชินี 2562
ความยาว 2:3นาที ว่าที่ร้อยตรีสุรศักดิ์ ชัยวิเศษ
ถวายเทียนเข้าพรรษาและทอดผ้าป่าสามัคคี
ความยาว 5:34นาที ว่าที่ร้อยตรีสุรศักดิ์ ชัยวิเศษ
เสนอสรุปผลการดำเนินงาน ม แม่โจ้ แพร่ฯ 2561
ความยาว 3:34นาที ว่าที่ร้อยตรีสุรศักดิ์ ชัยวิเศษ
ประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำข้อเสนอโครงการตามแผนพัฒนาจังหวัดแพร่
ความยาว 2:9นาที ว่าที่ร้อยตรีสุรศักดิ์ ชัยวิเศษ
เก็บตกการฝึกซ้อมใหญ่ การรับพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยแม่โจ้
ความยาว 4:6นาที ว่าที่ร้อยตรีสุรศักดิ์ ชัยวิเศษ
รองคณบดีฝ่ายบริหารแสดงความยินดีกับบัณฑิต
ความยาว 0:31นาที ว่าที่ร้อยตรีสุรศักดิ์ ชัยวิเศษ

  ทำด้วยจิต คิดมุ่งมั่น ฝันเป็นเลิศ เทิดยุติธรรม นำเกียรติภูมิ