กิจกรรมมหาวิทยาลัย ดูทั้งหมด

สวัสดีปีใหม่ ประจำปี 2561
1/12/2018 3:38:37 PM สุรศักดิ์ ชัยวิเศษ

แม่โจ้-แพร่ ทีวี ดูทั้งหมด

Science Hit "วิทยาศาสตร์ทันสมัยหมู่บ้านปุ๋ยหมัก
ความยาว 25:17นาที ว่าที่ร้อยตรีสุรศักดิ์ ชัยวิเศษ
พสกนิกรชาวอำเภอร้องกวาง ร่วมประกอบกิจกรรมถวายเป็นพระราชกุศล
ความยาว 5:19นาที ว่าที่ร้อยตรีสุรศักดิ์ ชัยวิเศษ
กิจกรรมปล่อยปลา เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2560
ความยาว 3:4นาที ว่าที่ร้อยตรีสุรศักดิ์ ชัยวิเศษ
พสกนิกรอำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ ร่วมใจเฉลิมพระเกียรติ
ความยาว 3:31นาที ว่าที่ร้อยตรีสุรศักดิ์ ชัยวิเศษ
แม่โจ้-แพร่ฯ ทอดผ้าป่า ณ วัดแม่ทราย
ความยาว 4:1นาที ว่าที่ร้อยตรีสุรศักดิ์ ชัยวิเศษ
แม่โจ้- แพร่ฯ จัดพิธีไหว้ครู ประจำปี 2560
ความยาว 5:24นาที ว่าที่ร้อยตรีสุรศักดิ์ ชัยวิเศษ

  ทำงานด้วยจิตวิญญาณ สืบสานปณิธานด้วยใจมั่น สานฝันสู่ความเป็นเลิศ ชูเชิดความยุติธรรม ก้าวนำด้วยเกียรติภูมิ