เข้าสู่ระบบจัดการข่าว


ข่าวมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ

ประเภท   ข่าวทั่วไป  มีจำนวน 109 เหตุการณ์

 
เชิญไปเลือกตั้ง ส.อบจ.วันอาทิตย์ที่ 23 ก.ย. 55 20 กันยายน 2555 (0)
ป.มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ เรื่อง การเลือกตั้งผู้นำองค์กรนักศึกษา ปีงบประมาณ 2556 24 กรกฎาคม 2555 (69)
ใบสมัครนายกองค์การนักศึกษา และสมาชิกสภานักศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2556 24 กรกฎาคม 2555 (43)
ปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา ประจำปี 2555 9 กรกฎาคม 2555 (632)
ประกาศ ม.แม่โจ้ เรื่อง ขอบเขตสำหรับการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ปี 2555 27 มิถุนายน 2555 (288)
ประกาศห้ามหรือนำชื่อของมหาวิทยาลัยไปดำเนินการอย่างอื่นอย่างใด 27 มิถุนายน 2555 (169)
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มขออนุญาตจัดประชุมนักศึกษาใหม่ 22 มิถุนายน 2555 (162)
เชิญเข้าอบรมเสาร์ที่ 23 มิถุนายน 2555 ได้หมวกกันน๊อคฟรีสอบใบขับขี่ได้เลย 18 มิถุนายน 2555 (139)
ปฐมนิเทศสาขาวิชาการจัดการชุมชน ประจำปีการศึกษา 2555 12 มิถุนายน 2555 (139)
ประกาศสำาำำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเรื่อง การป้องกันการพนัน 11 มิถุนายน 2555 (54)
สาขาวิชาการจัดการชุมชน 1 มิถุนายน 2555 (260)
ประกาศรายชื่อนักศึกษาเข้าหอพัก มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ 28 พฤษภาคม 2555 (478)
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง ข้อปฏิบัติข้อห้าม และมาตรการสำหรับนักศึกษาก่อนกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 23 พฤษภาคม 2555 (424)
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง ข้อปฏิบัติข้อห้าม และมาตรการสำหรับนักศึกษาในกิจกรรมพัฒนานักศึกษาใหม่ 23 พฤษภาคม 2555 (247)
เกษตรป่าไม้ 2 ปี ด่วน 21 พฤษภาคม 2555 (91)
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ในสถาบันอุดมศึกษา (ใหม่) 15 พฤษภาคม 2555 (404)
นักศึกษา สาขาเกษตรป่าไม้ 2 ปี รหัส 54 11 พฤษภาคม 2555 (192)
นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการชุมชน ทุกชั้นปี 11 พฤษภาคม 2555 (67)
รายชื่อนักศึกษาโควตาปีการศึกษา 2555 สาขาวิชาการจัดการชุมชน 9 พฤษภาคม 2555 (243)
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง การจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ 30 เมษายน 2555 (492)
สาขาวิชาการจัดการชุมชน 9 ธันวาคม 2554 (87)
ขอพบตัวแทนสาขาวิชาการจัดการชุมชน ปี 1 ด่วน 30 พฤศจิกายน 2554 (86)
สาขาวิชาการจัดการชุมชน ปี 1 20 พฤศจิกายน 2554 (155)
ผลคะแนนวิชา ศท 021 สังคมฯ เทอม 1 /2554 7 พฤศจิกายน 2554 (137)
ประชาสัมพันธ์การขอรับบริจาคโลหิต 1 พฤศจิกายน 2554 (246)
ตัวแทน นศ. สาขาเกษตรป่าไม้ ปี 3 และปี 1 27 ตุลาคม 2554 (258)
นส.ชนิดา แสงสกุลศรี ผลิต ปี 1 รหัส 54 16 ตุลาคม 2554 (154)
นักศึกษาเกษตรป่าไม้ ปี 1 และ ปี 3 14 ตุลาคม 2554 (240)
น.ศ.ที่ประสบภัยน้ำท่วมติดต่อพี่ติ่ง ห้องกิจการด่วนค่ะ 13 ตุลาคม 2554 (479)
อนม.แม่โจ้-แพร่ ตั้งศูนย์ระดมความช่วยเหลือเพื่อผู้ประสบภัยน้ำท่วม 11 ตุลาคม 2554 (257)
เกณฑ์การให้คะแนน นิทรรศการ โครงการฯ ดร.วิกานดา 30 กันยายน 2554 (246)
นศ. สาขาเกษตรป่าไม้ ปี 1 และปี 3 ในรายวิชา ศท 309 29 กันยายน 2554 (227)
แจ้งรับบัตรประกันอุบัติเหตุ ประจำปี 2554 12 กันยายน 2554 (295)
การจัดการชุมชน ทุกท่าน 26 สิงหาคม 2554 (317)
กระเป๋าใส่ปากกาใครหายติดต่อรับห้องกิจการค่ะ.. 24 สิงหาคม 2554 (255)
กระเป๋าใครหาย 24 สิงหาคม 2554 (467)
กำหนดการสัมมนาวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ "แม่โจ้-แพร่ วิจัย ครั้งที่2" 19 สิงหาคม 2554 (429)
นักศึกษาโอนย้ายเข้าสาขาการจัดการชุมชน ทุกรหัส ด่วน!!! 18 สิงหาคม 2554 (216)
ผลการคัดเลือกผู้เข้าประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง“ดาวรุ่ง แม่โจ้-แพร่ ครั้งที่ ๒” 18 สิงหาคม 2554 (321)
แผนการเรียนสาขาวิชาการจัดการชุมชน ปี 54 4 สิงหาคม 2554 (327)
ประชาสัมพันธ์การขอรับบริจาคโลหิต 2 สิงหาคม 2554 (385)
กิจกรรม สาขาการจัดการชุมชน 19 กรกฎาคม 2554 (204)
แจ้งรายละเอียดการประกันอุบัติเหตุนักศึกษา ประจำปี 2554 22 มิถุนายน 2554 (810)
ธนาคารโรงเรียนเปิดแล้ว 15 มิถุนายน 2554 (530)
ประกวดเพ้นท์ถุงผ้า โครงการโจ๋โจ้ร่วมใจต้านภัยเอดส์ 14 มิถุนายน 2554 (472)
บัณฑิต ศิษย์เก่า และว่าที่บัณฑิต ปี 54 การจัดการชุมชน 25 พฤษภาคม 2554 (644)
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง ข้อปฎิบัติและข้อห้ามสำหรับนักศึกษา ในระหว่างการเตรียมความพร้อมฯ 25 พฤษภาคม 2554 (1198)
นักศึกษาใหม่ การจัดการชุมชน 54 24 พฤษภาคม 2554 (335)
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง ห้ามนักศึกษารุ่นพี่ลงโทษนักศึกษาใหม่ในช่วงกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 11 พฤษภาคม 2554 (1116)
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ในสถาบันอุดมศึกษา 2 พฤษภาคม 2554 (1091)
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฝึกอบรม“การเสริมสร้างความรู้ด้านการเลี้ยงสุกรสำหรับเกษตรกรเพื่อการประกอบอาชีพ” 7 เมษายน 2554 (328)
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ เรื่อง ปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔ 31 มีนาคม 2554 (3411)
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ เรื่องการเข้าร่วมโครงการอบรมเสริมสร้างคุณธรรม ปี 2554 31 มีนาคม 2554 (724)
ปีแห่งการรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ 29 มีนาคม 2554 (831)
ส่งรายงานเกรดเฉลี่ยสะสม GPA ปัจจุบัน CM 75 25 มีนาคม 2554 (295)
ส่งรายงานผลการเรียนรู้นอกห้องเรียน CM 75 25 มีนาคม 2554 (261)
เตรียมความพร้อมก่อนออกทริป CM 75 20 มีนาคม 2554 (253)
กำหนดการทัศนศึกษาสาขาการจัดการชุมชน 54 ล่าสุด 19 กพ. 54 19 มีนาคม 2554 (179)
ทีมประสานงาน ทัศนศึกษาสาขาการจัดการชุมชน 54 19 มีนาคม 2554 (185)
กระเป๋าใครหาย? 7 มีนาคม 2554 (552)
เชิญชวนน้องๆ นักศึกษาใหม่ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2554 ของแม่โจ้-แพร่ เข้าร่วมโครงการรับน้องรถไฟ ….ฟรี 3 มีนาคม 2554 (1418)
กิจกรรมทัศนศึกษาสาขาการจัดการชุมชน 1 มีนาคม 2554 (354)
ห้องสมุด กำหนดการยืม - คืนหนังสือ 17 กุมภาพันธ์ 2554 (558)
มีกล่องพัสดุ จาก Big c นครสวรรค์ 12 มกราคม 2554 (715)
นายจักรพงศ์ คำสุยา รับพัสดุ ได้ที่ห้องกิจการนักศึกษา 12 มกราคม 2554 (519)
atm ใครหาย 10 มกราคม 2554 (611)
'ยาลดความอ้วน' สารอันตรายถึงชีวิต 24 ธันวาคม 2553 (179)
1 ตุลา ใช้บัตรประชาชนแทนบัตรทอง 2 ธันวาคม 2553 (820)
กระเป๋าเงินใครหาย? 23 พฤศจิกายน 2553 (705)
กระเป๋าใครหาย? 23 พฤศจิกายน 2553 (686)
ลูกศิษย์การจัดการชุมชนทุกรุ่น 29 ตุลาคม 2553 (297)
ขอพบนักศึกษาด่วน 29 กันยายน 2553 (577)
ขอเชิญสมัครเข้าร่วมค่ายเยาวชนอาเซียน-จีน 21 กันยายน 2553 (395)
ขอเชิญส่งนิสิตนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ CAT datacom Animation 2010 21 กันยายน 2553 (357)
ขอเชิญสมัครเข้าร่วมค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ รุ่นที่ 1 6 กันยายน 2553 (485)
ปณิธานสาขาวิชาการจัดการชุมชน โดย อ.บพิตร เกตุวราภรณ์ 27 สิงหาคม 2553 (795)
รับสมัครประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง 3 สิงหาคม 2553 (812)
ชอเชิญนักศึกษา ปี 4 เข้าร่วม โครงการ OSOTSPA Talent Camp 2010 3 สิงหาคม 2553 (484)
ขอเชิญนักศึกษา เข้าร่วมโครงการ "ค้นหาความเป็นผู้นำในตัวคุณ" 2 สิงหาคม 2553 (501)
นศ.รุ่นพี่ รหัส 53 ยื่นคำร้องขอรับเงินคืน 9 กรกฎาคม 2553 (302)
ขอเชิญส่งนักกีฬาแข่งขันหมากล้อมอุดมศึกษา "North Pre-University GO Tournament 2010 14 มิถุนายน 2553 (285)
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ในสถาบันอุดมศึกษา 11 มิถุนายน 2553 (596)
ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ 17 มีนาคม 2553 (548)
ประชาสัมพันธ์ บรรพชา อุปสมบทเฉลิมพระเกียรติฯ วัดพระธาตุช่อแฮ 17 มีนาคม 2553 (305)
ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานจัดหางานจังหวัดแพร่ 17 มีนาคม 2553 (618)
การประกวดคำขวัญและสิ่งประดิษฐ์สำนักนโยบายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 17 มีนาคม 2553 (328)
นักศึกษาที่มีรายชื่อให้รับเอกสารได้ที่ห้องงานกิจการนักศึกษา 8 มีนาคม 2553 (304)
การขอรับบริจาคโลหิต 5 กุมภาพันธ์ 2553 (991)
เชิญชวนส่งนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท.ชิงเเชมป์ ประเทศไทย ประจำปี 2553 25 มกราคม 2553 (252)
คณะพัฒนาการท่องเที่ยวขอเชิญร่วมโครงการสัมนาทางวิชาการระดับชาติ 22 ธันวาคม 2552 (692)
ประกาศการขอขึ้นทะเบียนบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า(บัตรทอง) 21 ธันวาคม 2552 (287)
ขอเชิญศิษย์เก่าแม่โจ้ รุ่น 60 พบปะสังสรรค์ประจำปี ในวันเสาร์ที่ 30 ม.ค. 53 ที่ จ.ชัยนาท 21 ธันวาคม 2552 (361)
ขอเชิญข้าร่วมแข่งขัน ชมและเชียร์กีฬาลุ่มน้ำสัมพันธ์ครั้งที่ 7 ประจำปี 2552 4 ธันวาคม 2552 (299)
ขอเชิญเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาลุ่มน้ำสัมพันธ์ครั้งที่ 7 ประจำปี 2552 4 ธันวาคม 2552 (428)
ขอเชิญชวนเปิดบัญชีธนาคารโรงเรียนแถมกระปุกออมสิน ด่วน! มีจำนวนจำกัด 3 ธันวาคม 2552 (569)
ขอเชิญชวนเข้าร่วมงานพิธีเปิดธนาคารโรงเรียนมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 21 พฤศจิกายน 2552 (341)
ขอเชิญ..ร่วมบริจาคโลหิต "17 พ.ย.52" 6 พฤศจิกายน 2552 (286)
งานนี้มีรางวัล สำหรับคนมีหัวศิลป์และคาร 4 พฤศจิกายน 2552 (459)
ตรวจสอบไปรณียภัณฑ์ได้ที web งานประชาสัมพันธ์ 2 พฤศจิกายน 2552 (753)
ขอเชิญเข้าร่วมฝึกทักษะกีฬาฟันดาบ 1 ตุลาคม 2552 (431)
ขอเชิญเที่ยวงานสร้างรอยยิ้ม...แด่ชาวแพร่ ครั้งที่ 4 1 ตุลาคม 2552 (434)
รับบัตรประกันอุบัติเหตุ ปี 2552 24 กันยายน 2552 (533)
ขอเชิญนักศึกษา บุคลากร และผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรม 7 กันยายน 2552 (558)
ผู้มีรายชื่อดังต่อไปนี้ รับเข็มที่ระลึกบริจาคโลหิต จากผู้ว่าราชการจังหวัด 1 กันยายน 2552 (458)
แม่โจ้-แพร่ ร่วมใจเป็นมหาวิทยาลัยสร้างเสริมสุขภาพ 27 สิงหาคม 2552 (636)
ขอเชิญร่วมเชียร์นักกีฬาฟุตบอลมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 26 สิงหาคม 2552 (403)
โครงการรักสดใส งไกลเอดส์ 26 สิงหาคม 2552 (491)
อย่าลืมเปิดอ่านข่าวสารข้อมูลใน E-documents นะคะ 26 สิงหาคม 2552 (591)
ประชาสัมพันธ์ ตู้รับฟังความคิดเห็นส่งข้อร้องเรียน 15 กรกฎาคม 2551 (1814)
 
 
Mju-Phrae New&Even
ข่าวทั่วไป
ข่าวการศึกษา/นักศึกษา
วิชาการ/วิจัย/สัมมนา
ข่าวรับสมัครงาน
ข่าวจัดซื้อ/จัดจ้าง
ข่าวประสัมพันธ์ภายใน