ผู้บริหารวันนี้
HOME คู่มือการใช้งานระบบ

 

ปี
2558
2557
2556
2555
2554

หัวข้อข่าว
วันที่
ผู้ชม
  ผู้จัดการธนาคารออมสิน สาขาร้องกวางเข้าเยี่ยมผู้บริหารมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
 
10/7/2556   
460
  งานแนะแนวและทุนการศึกษาสอบสัมภาษณ์นักศึกษา
 
9/7/2556   
312
  การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
 
9/7/2556   
244
  ประชุมศิษย์เก่าแม่โจ้จังหวัดแพร่
 
4/7/2556   
291
  ประชุมหารือการแก้ไขปัญหางานก่อสร้างสนามกีฬา
 
4/7/2556   
232
  ประชุมเตรียมงานสำหรับเจ้าหน้าที่ตำรวจ สถานีตำรวจภูธรร้องกวาง
 
4/7/2556   
373
  ประชุมเสวนาหาทางออกประเทศไทย
 
3/7/2556   
237
  โครงการเครือข่ายชุมชนสีเขียว
 
3/7/2556   
232
  ประชุมหารือระหว่างกรรมการสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ กับผู้บริหาร NUS
 
21/6/2556   
241
  ติดตั้งไฟฟ้าสนามกีฬาเพื่อประโยชน์สำหรับผู้ใช้
 
24/6/2556   
235
  ตกแต่งสถานที่ให้สะอาดและงามตา
 
20/6/2556   
200
  ต้อนรับผู้แทนสภาเยาวชนจังหวัดแพร่
 
15/6/2556   
260
  ออกเยี่ยม อาจารย์และเจ้าหน้าที่ฟาร์มพืชศาสตร์และอาคารวิทยาศาสตร์
 
12/6/2556   
247
  ออกตรวจความก้าวหน้าของงาน
 
11/6/2556   
212
  มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ ฯ ให้การต้อนรับสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดแพร่
 
12/6/2556   
287
  ประชุมฝ่ายวิชาการและวิจัย
 
12/6/2556   
255
  ดูแล ตัดต้นไม้ ขนย้านโต้เก้าอี้ เตรียมพร้อมก่อนการเปิดภาคเรียน
 
4/6/2556   
232
  ตรวจเช็ค บำรุง รักษาไฟฟ้า กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอร้องกวาง
 
4/6/2556   
242
  ตรวจห้องเรียนก่อนการเปิดการสอน
 
4/6/2556   
222
  มอบกาแฟให้กับหน่วยรักษาความปลอดภัยเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ
 
3/6/2556   
250
  ตรวจงานและติดตามงานฟาร์มและบ่อบำบัด
 
31/5/2556   
225
  ประชุมการทัศนศึกษาที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่
 
27/5/2556   
271
  ให้กำลังใจ รปภ. ผู้ปฏิบัติงานรักษาความปอดภัย
 
25/5/2556   
258
  เตรียมความพร้อมยามค่ำคืน..ณ ม.แม่โจ้-แพร่ฯ
 
23/5/2556   
303
  ประชุมเตรียมความพร้อมตัวแทนนักศึกษาสำหรับการรับดอกอินทนิล ช่องที่ 78
 
23/5/2556   
336
  ประชุมเตรียมความพร้อมการรับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2556
 
23/5/2556   
244
  ประชุม..ตรวจงาน...ตามงาน...เตรียมความพร้อมฝ่ายต่าง ๆ ก่อเปิดเทอม
 
22/5/2556   
264
  ประชุมคณะกรรมการยกร่าง พรบ.แม่โจ้ (ฉบับปรับปรุง)
 
21/5/2556   
284
  ประชุมผู้แทนเจ้าหน้าที่การยุบรวมมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ฯ เป็น มหาวิทยาลัยแพร่
 
7/5/2556   
294
  ประชุมเตรียมการรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
 
8/5/2556   
660
         

1| 2| 3| 4| 5| 6| 7| 8| 9|