ได้รับรางวัลที่ 3 ภาคโปสเตอร์ ในงานประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ :
medical abortions abortion photos medical abortion story
      
ผู้โหวต : 0 ผู้ชม : 4988