กฎระเบียบการเข้าห้องสอบ

1. แต่งกายชุดนักศึกษา นักศึกษาชาย ห้ามใส่กางเกงยีนส์ และไม่สวมรองเท้าแตะ

2. นำบัตรประจำตัวประชาชนมาด้วยทุกครั้ง

3. มาห้องสอบก่อนเวลาเริ่มสอบ

4. หากเข้าช้าเกิน 15 นาที หมดสิทธิ์สอบ

 

E-learning สำหรับนักศึกษารหัส 55-56 http://csmju.jowave.com/cs100/

E-learning สำหรับนักศึกษารหัส 57 http://csmju.jowave.com/cs100_v2/

 

Facebook Fanpage : E-testing_mjuPhrae

 

Last Updated ( Monday, 04 August 2014 04:01 )