กฎระเบียบการเข้าห้องสอบ

1. แต่งกายชุดนักศึกษา นักศึกษาชาย ห้ามใส่กางเกงยีนส์ และไม่สวมรองเท้าแตะ

2. นำบัตรประจำตัวประชาชนมาด้วยทุกครั้ง

3. มาห้องสอบก่อนเวลาเริ่มสอบ

4. หากเข้าช้าเกิน 15 นาที หมดสิทธิ์สอบ

 

E-learning สำหรับนักศึกษารหัส 55-56 http://csmju.jowave.com/cs100/

E-learning สำหรับนักศึกษาตั้งแต่รหัส 57 http://csmju.jowave.com/cs100_v2/

 

Facebook Fanpage : E-testing_mjuPhrae

 

Last Updated ( Tuesday, 21 July 2015 01:54 )