6.ศูนย์เรียนรู้และส่งเสริมการใช้จุลินทรีย์เกษตรเพื่อพัฒนาการผลิตในระบบเกษตรอินทรีย์และลดการพึ่งพาเคมีภัณฑ์


ติดต่อเรา